Filharmoniště

Koncerty vážné hudby pro nejmenší

Filharmoniště nabízí vážnou hudbu od profesionálů všem divákům už od nejnižšího věku. Na koncertu pro rodiče s dětmi od 0 do 3 let se uvelebíte na dece, můžete kreslit, nebo si dát svačinu (a kafe) a poslechnout si třeba Mozarta nebo Vivaldiho. Samozřejmě počítáme s tím, že vaše děti nebudou celou dobu potichu sedět.

Pro starší děti od 3 do 7 let nabízíme kromě koncertů vážné hudby i hudební pohádky, hrané profesionálními muzikanty, a interaktivní hudební workshopy.